ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN

21 de Junio, 2006


Publicado el 21 de Junio, 2006, 11:32

  Para finalizar el trabajo de la IV Trobada de Servicis Psicopedagògics Escolars Valencians  os envio los resultados de las evaluaciones  ( también lo hemois enviado con los certificados y por correo electrónico) y las imagenes de éstas.

L'enquesta de l'avaluació ha estat contestada per  123 assistents. Les puntuacions es valoren d'1 a 5. L'anàlisi dels ítems tancats dóna els següents resultats:

ORGANITZACIÓ

 La rerebuda ha estat àgil.    

4'8

Les instal·lacions han resultat adequades                           

4"4

La durada  destinada a cadascuna dels activitats ha sigut adequada                   

4`5

El clima de treball                 

3'9

La teua integració en la Jornada                        

4

CONFERENCIES I EXPERIÈNCIES

Els conflictes al centre escolar

La competència social: prevenció de conflictes

Estudi de l"assetjament escolar en Educació Primària

El paper del psicopedagog en un programa de convivència en el centre.

Criteris de l"SPE per valorar necessitats de compensació educativa.

Factoria d"activitats combinades d"informàtica i logopèdia

Prevenció de la violència de gènere:

Models no sexistes per a xiques i xics.

Interès general de les aportacions

4"8

4"8

3

3"6

3"6

4"8

3"8

Ha aportat elements per a la reflexió

4"8

4"8

3"2

3

3"4

4

4

Compliment d'expectatives

4"5

4"5

3

3

3

4"5

3"5

La quantitat d'informació ha estat suficient

4"8

4"8

3

3"2

3

4"5

3"8

La qualitat de la informació ha estat adequada

4"8

4"8

3

3

3.4

4

3"8

Relació amb la pràctica

4"4

4"8

3"4

4

4"5

4"8

3"2

Aportació d'idees per a incorporar al Servei

4"2

4"4

3"2

4

4"4

4"8

3

* És important ressaltar que les valoracions en els diferents continguts de la ponència sobre els models no sexistes, ha tingut valors molt alte o molt baixos. ¿Vol dir això que no es ha deixat indiferents?

Respecte als ítems oberts, es valoraven els següents aspectes:

El que millor ha paregut de la Jornada:

El que millor ha paregut de la Jornada:

-        El fet mateix de la realització de les  Jornades.

-        El tema d"aquest curs

-        La bona organització.

-        Temps adequat per a les conferències i per al descans.

-        Tema atractiu i pròxim a les necessitats concretes.

-        La qualitat de les i dels  conferenciants.

-        La facilitació del treball de les i dels logopedes a través del material presentat.

-        L'actualització dels coneixements.

-        Facilitar l'encontre entre companyes i companys.

-        L'exposició dels materials en l'exterior.

-        Compliment dels horaris.

-        El material  proporcionat.

-        La llengua vehicular utilitzada.

El que menys  ha agradat:

-        Falta de lloc d'aparcament.

-        Falta de lloc d'aparcament.

-        Impuntualitat per part d'alguns assistents.

-        Falta del temps per a  aprofundir. Caldria que foren dos dies

 Proposta de temes per a futures edicions:

-        Assessorament i relació amb les famílies: desestructuració familiar, el dol, l'adopció, separacions traumàtiques.

-        Educació intercultural, multicultural, compensació educativa, valoració del nivell de llengua i atenció a l'alumnat immigrant.

-        Bilingüisme, plurilingüisme i desenvolupament del llenguatge oral.

-        L'alumnat de NEE en secundària.

-        Autisme des del punt de vista logopèdic. Propostes d'actuació.

-        Intervenció en alumnat d'altes capacitats.

-        Dificultats d'aprenentatge: estratègies d'ensenyança – aprenentatge. Casos pràctics i programes d'intervenció

-        TDAH, síndrome del X- fràgil, psicosi, trastorns generals del desenvolupament, paràlisi cerebral.

-        Escola inclusiva. Aprenentatge cooperatiu i corresponsabilitat

-        Terapies alternatives: musicoterapia, dançaterapia, psicomotricitat...

-        El paper del Treballador Social al SPE.

-        Trastorns específics del desenvolupament del llenguatge.

-        Materials, noves tecnologies i proves de diagnostic general.

-        Comunicació entre els professionals del SPEs, els tutors, equips directius i Inspecció

Para ver las imágenes de la última Trobada de Servicis Psicopedagògics Escolars Valencians podeis clicar aquí.

Por plmsilla, en: Formación